Groepen


De onderbouw


Groep 1 en 2

Kleuters van verschillende leeftijden zitten bij ons in groep 1/2. Zo leren jongere kleuters van de oudere kleuters. 

Dit is weer goed voor het zelfvertrouwen van de grotere kleuters.
In de kleuterklassen maken kinderen kennis met daltonelementen. Ze doen iedere week een aantal daltontaken. De kinderen kiezen zelf wanneer ze deze werkjes doen. Zo leren ze taakgericht werken en groeit hun concentratie.De middenbouw


Groep 3 t/m 5

Na groep 1/2 stroomt uw kind in groep 3 in. Het leren lezen, schrijven en rekenen krijgt hier veel aandacht. 

Vanaf groep 5 komen de 'echte' zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde op het programma.
  
   

   


De bovenbouw


Groep 6 t/m 8

De bovenbouw van de school richt zich op het voorbereiden voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Taal, rekenen, de zaakvakken worden uitgebreid met Engels en in groep 8 het nog beter leren plannen en leren, leren!