Schoolgids


Schoolgids en/of Jaarkalender


Schooljaar 2016 - 2017

In de schoolgids en de jaarkalender vindt u de belangrijkste zaken voor dit schooljaar. De Schoolgids geeft u een beeld van hoe er gewerkt wordt op onze school, terwijl de Kalender u vertelt over wanneer de verschillende activiteiten plaatsvinden.  

De schoolgids kunt u hier downloaden. Voor de Jaarkalender verwijs ik u naar de home-pagina.

Voor beide documenten geldt dat er wel eens veranderingen in kunnen worden aangebracht. Uiteraard streven we ernaar dit zo weinig mogelijk te doen. 

Algemene informatie over het basisonderwijs
Voor al uw vragen over onderwijs is er één landelijk telefoonnummer:0800-5010
U kunt hier terecht met uw vragen over het kiezen van een school, aanvragen van de rugzak, pesten, dyslexie, zitten blijven of overgaan etc.
Voor persoonlijk advies is dit gratis informatienummer bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 - 15.00 uur. Ook kunt u gebruik maken van de website www.50tien.nl