Oriënteren, inschrijven en naar school

Oriënteren op de basisschool 


Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden. De inschrijving van uw kind op een basisschool is niet zomaar iets. 

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze school. De directeur zal u dan zoveel mogelijk informatie geven over onze school en de daltonvisie.

Hij zal u tijdens dit bezoek een rondleiding geven door de school zodat u een goed beeld krijgt van het Daltononderwijs op De Meridiaan. U krijgt dan een schoolgids, een jaarkalender en informatie over de verschillende soorten opvang. Deze informatie kunt u mee naar huis nemen, zodat u thuis alles nog eens rustig na kunt lezen. Mocht u na dit bezoek nog vragen hebben, belt u dan gerust met uw vraag.

Een kijkje nemen op De Meridiaan
We nodigen u graag uit op De Meridiaan. u kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur Jeroen Sterk. Hij zal u de school laten zien en u over de meest belangrijke aspecten vertellen.
Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis.

U kiest voor De Meridiaan 
Als u besluit om uw kind op de Meridiaan te plaatsen, dan vult u het inschrijfformulier in. Dit formulier krijgt u overhandigd van de directeur en kunt u opsturen of afgeven op school. De directeur zal de inschrijving verder voor u in orde maken.

Kind ingeschreven op 
De Meridiaan 

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Vóór de vierde verjaardag mag uw kind komen om alvast te wennen. Dit spreekt u af met de leerkracht van uw kind.

Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat uw kind zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.

En dan naar school 
De eerste dag na de vierde verjaardag van uw kind is de eerste schooldag. Uw kind zit dan officieel op De Meridiaan.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag begint uw kind de complete schoolweek te volgen. 

Geïnteresseerd in een rondleiding
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch 078-6179547 of via het contactformulier dat u hiernaast vindt.   
  

Of vul formulier in