Ouderraad


De ouderraad

De ouderraad (OR) is een apart orgaan binnen de school waar we als school heel trots op zijn. De OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De raad helpt het team bij het organiseren van allerlei evenementen en versieren de school al gelang naar het seizoen.


Om u als ouder meer inzicht te geven in het werk van de OR willen wij ons graag aan u voorstellen.

Wie zijn wij?
De OR van de Meridiaan bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitster Nicolette Geelhoedt (moeder van Nikki in groep 4)
Penningmeester Alexander Rijsdijk (vader van Tinus in groep 7 en Janneke in groep 5)

Elise Bosua (moeder van Manon in groep 4 en Fabian in 2B)
Wendy Schlee (moeder van Jordy in groep 5 en Zoe in groep 4)
Linda Selij (moeder van Mees in groep 5 en Niek in 2A)
Jessica Sprangers (moeder van Angelina in groep 3)
Irma de Vormer (moeder van Sjoerd in groep 6)
Diana de Wolf (moeder van Lucas in groep 6 en Jasper in 2B)

Verder zitten dit jaar juf Marleen en juf Truus bij de OR om de juffen en meesters te vertegenwoordigen.

Wat doet de OR?
De OR is binnen de school verantwoordelijk voor allerlei activiteiten. Zo organiseren wij met de per activiteit aangewezen docent het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, de diverse ontbijten, de avondvierdaagse, de sportdag en verzorgen we de catering bij het afscheid van groep 8. Bij deze activiteiten gaat het niet alleen om de dag zelf, maar ook om de aankleding van de school. De Sint en kerstversiering, de school in lente of koningsdag sfeer brengen, enz. 
De OR vergadert zo’n zes keer per jaar. In deze vergaderingen worden de feestdagen verdeeld onder de teamleden, de activiteiten worden voor besproken en geëvalueerd.
De ouderbijdrage die u jaarlijks betaald wordt beheerd door de OR, hierover hieronder meer.

Hoe kunt u ons helpen?
De OR kan bij sommige activiteiten wel wat handjes gebruiken. Als dat nodig is wordt u daarover geïnformeerd via een Digiduif. Momenteel heeft de ouderraad voldoende leden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij 1 van de OR leden, mocht er plek ontstaan dan kunnen wij u daarover informeren.

De ouderbijdrage
In de maand oktober wordt u jaarlijks gevraagd om de ouderbijdrage over te maken. De ouderbijdrage is € 19,-. Wij merken helaas de afgelopen jaren dat er een terugloop is in het aantal betalende ouders. Wij weten dat wettelijk gezien de ouderbijdrage vrijwillig is, maar helaas kan een school/ouderraad niet zonder deze bijdrage. Wij begrijpen dat er in deze tijd van economische crisis gezinnen zullen zijn waarbij de ouderbijdrage een probleem vormt. Hier zijn oplossingen voor, bijvoorbeeld gespreid betalen of hulp vanuit Stichting Leergeld. Hierover kan directeur Herman Oldenhuis u verder informeren. 
Onze school is al jaren een school met een relatief lage ouderbijdrage, dit willen wij graag zo houden. 

Uw bijdrage wordt voor diverse dingen gebruikt:
De aankleding van de school (Sint/kerst/lente enz)
Sint cadeautjes voor groep 1 t/m 4 en de groepscadeau ‘s voor groep 5 t/m 8
De aankleding/toetjes ed bij het kerstdiner
Het lente en koningsdag ontbijt (de laatste deels gesponsord door JUMBO, maar dit wordt altijd nog aangevuld)
De versnaperingen bij de sportdag en ook bij de diverse sporttoernooien waar uw kind zich ook dit jaar weer voor aan kan melden
De hapjes en drankjes bij de afscheidsavond van groep 8
Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in grotere projecten, zo is bv afgelopen jaar samen met de school geld besteed aan de nieuwe schooltenues

Al dit soort activiteiten zorgen voor een sfeervolle school. Door een jaarlijkse afname van het aantal betaalde ouderbijdrages, zullen er in de toekomst mogelijk activiteiten geschrapt moeten gaan worden. Dit is iets wat wij niet willen en dan ook ten zeerste zouden betreuren. 

Hopelijk heeft u met bovenstaande informatie een goed inzicht in wat er zoal met uw geld gebeurd. En maakt deze uitleg dat we in dit nieuwe jaar weer als vanouds de ouderbijdrages mogen ontvangen, zodat we de Meridiaan ook dit jaar weer de extra’s kunnen bieden die zorgen voor een sfeervol 2015-2016. Want dat willen we toch allemaal voor onze kinderen?!

Mocht u nog vragen hebben over de OR of uw ouderbijdrage dan kunt u hiervoor terecht bij Herman Oldenhuis of 1 van de ouderraad leden.


OR 2015-2016
Vlnr: Nicolette, Elise, juf Marleen, Linda, juf Truus, Wendy, Jessica, Alexander, Diana en Irma.