Wat gaat mijn kind leren?


Wat gaat mijn kind leren?


Uiteraard gaat uw kind door de jaren heen het nodige leren. Daarbij staan vakken als rekenen, taal, lezen, schrijven en wereldoriëntatie natuurlijk altijd op het programma. De Meridiaan biedt echter meer. Als Daltonschool hechten wij uiteraard ook veel waarde aan de drie principes van het Daltononderwijs. De Meridiaan wil kinderen een grote mate van zelfstandigheid aanleren. 

Daarnaast wordt de kinderen geleerd om verantwoordelijkheid te dragen. Voor het werk, maar ook voor de omgeving, zoals het klaslokaal. Tot slot speelt ook samenwerking een grote rol binnen onze school.


De Meridiaan neemt deel aan diverse sporttoernooien, waarbij het plezier altijd voorop staat. 

De Meridiaan beschikt sinds 2013 ook over een eigen schoolbibliotheek. Met een eigen pasje kunnen de kinderen boeken lenen voor in de klas maar ook voor thuis. Het beheer van de schoolbibliotheek wordt, met een beetje hulp, door de leerlingen zelf gedaan. Echt Dalton dus! 


Tot slot vindt de Meridiaan het belangrijk om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Wij gebruiken een methode gericht op sociale vaardigheden. Op deze wijze wordt hier aandacht aan geschonken in alle klassen.