Wat is mijn rol als ouder?


Wat is mijn rol als ouder?


Een goede relatie tussen school en thuis is heel belangrijk. Een geregeld contact met de ouders is dan ook één van de zaken waar we op De Meridiaan speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.