Onze school

Team
De organisatie van OBS de Meridiaan is als volgt opgezet. 

Directeur
Herman Oldenhuis heeft in de school de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijke. Bij een daltonschool past een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid voor zijn of haar deel draagt, eigenaarschap.

Intern begeleidster 
Cynthia Fakkel is onze intern begeleidster en coördineert en bewaakt de doorgaande lijn en de 'Ondersteuning van Kinderen'. 


Coördinatoren onderbouw, midden- en bovenbouw
Mevr. Koevoets
Mevr. Nijman
Mevr. Mulder
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden daar de vergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het management team. Zij bewaken met de directeur de grote lijnen binnen de school.Domeincoördinatoren 
Naast het goed les kunnen geven hebben we ook leerkrachten met een specialisatie. Deze leerkrachten geven als coördinator inhoudelijk sturing aan het onderwijs. Zij adviseren de directeur en het MT en bewaken de onderwijskundige inhoud. 
We werken met de volgende domeinen:
-rekenen
-taal
-cultuur
-sport
-ICT
-PR & communicatie Schoolassistent
Mevrouw Astrid van de Linden is onze schoolassistent. Zij ondersteunt ons op dinsdagen en vrijdagen op facilitair en administratief gebied. Margreet Kandel is onze schoolassistent voor de woensdagen.Stagiaires
Op De Meridiaan komt u regelmatig stagiaires tegen. Zij zijn meestal een dag per week op school. De school neemt stagiaires aan van het Da Vinci College. Deze stagiaires leren voor onderwijsassistent en zijn gedurende een half jaar de hele week bij ons op school.

Uiteraard zijn er regelmatig PABO studenten en vanuit ons samenwerkingsverband CIOS gymstudenten op school te vinden.