Informatie


Een dag op De Meridiaan 


Een dag op de Meridiaan verloopt deels volgens een vaste structuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen inzicht hebben in het dagritme. Daarom staat dit in elke klas dagelijks aangegeven. Bij de kleuters wordt hierbij gebruik gemaakt van kaarten met afbeeldingen, in de hogere groepen wordt het rooster elke dag opgeschreven. Het maakt een schooldag voor de kinderen herkenbaar.

Een schooldag begint bij ons om half negen. Om tien voor half negen gaat de deur open en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Tijdens de inloop zijn de leerkrachten in de klas aanwezig en gaan de kinderen bij binnenkomst zelfstandig aan het werk.

Op alle dagen (behalve de woensdag) gaan de kinderen 5,5 uur naar school (8.30 tot 12.00 / 13.15 tot 15.15). Op woensdag (3,5 uur) zijn alle groepen om twaalf uur uit.'s Middags herhaalt dit ritueel zich. Dan beginnen de lessen om kwart over één en om vijf over een gaat de deur open. Om kwart over drie is de hele school uit.


Tijdens een schooldag is elke klas tijdens de Dalton-werklessen dagelijks bezig met de weektaak. Binnen een weektaak moeten de kinderen diverse werkzaamheden doen, die aan het eind van de week af moeten zijn. Na een gezamenlijke uitleg op de eerste dag gaan ze elke dag tijdens de Dalton-uren aan het werk. Tijdens het werken aan de weektaak mogen de kinderen zelf weten in welke volgorde ze de taken doen. Het kan dus zo zijn dat een kind zit te rekenen, terwijl het kind ernaast met taal of een creatieve opdracht bezig is. De leerkracht is in deze situatie meer begeleider en helpt de kinderen die dit nodig hebben of kan extra instructie geven aan kinderen die hier behoefte aan hebben. De kinderen mogen elkaar helpen bij het werk. Zo komen de drie principes van Daltononderwijs terug.


In de bovenbouw leren de kinderen om vooraf hun werk te plannen. Ze geven wekelijks vooraf aan wat ze elke dag verwachten te maken en laten dit op hun taakformulier ook zien. Elke taak die af is, wordt door de kinderen gekleurd. In de bovenbouw dienen de kinderen hun werk zelf na te kijken. De leerkracht controleert uiteindelijk of alles in orde is en kan dan de taak aftekenen.