Ouder - Kindcoach


Ouder - Kindcoach

Wat vroeger de schoolmaatschappelijk werkster heette, heet nu Ouder - Kindcoach. Voor onze school is dat Suzanne van Houcke.  

U kunt bij haar onder andere terecht voor vragen en kwesties over:

-Opgroeien; zoals vriendschap, pesten, seksualiteit
-Gezin; zoals relatie en opvoeden
-Gezondheid; zoals sport en beweging, voeding en zorg
-Werk en inkomen; zoals het zoeken naar werk of stage, financiële administratie en schulden

Voorbeelden hierbij zijn:

Mijn zoon Wesley (9jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen?
Kim (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
De tante van Amanda (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
David (6 jaar) weigert 's avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig van. Wat is er aan de hand?
Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?

Suzanne kan u helpen op zoek te gaan naar antwoorden, geeft u advies en helpt u weer op weg. 
Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kunnen wij u de weg wijzen naar de meest passende instelling. 

Aanmelden kan via de intern begeleidster van de school, Cynthia Fakkel, maar u kunt haar ook persoonlijk benaderen op school of haar bellen op 06-12677910. U kunt ook een afspraak maken door te mailen naar suzannevanhoucke@flexusjeigdplein.nl